วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

การถักหมวก

การนำวิธีระบบมาใช้ในการถักหมวก


ตัวป้อน (Input)
- คู่มือการถักหมวก
- แบบในการถักหมวก
- อุปกรณ์ในการถักหมวก
ได้แก่ ไหมพรมสีชอบ
เข็มโครเชต์ ดอกไม้ประดับ และกรรไกร

ดังนี้เลยค่ะ

เลือกไหมพรมสีที่ชอบ


ดอกไม้ประดับเข็มโครเชต์

กรรไกรกระบวนการ (Process)
1. ศึกษาวิธีการถักหมวกจากคู่มือการทำ และศึกษาจากผู้รู้
2. เลือกแบบที่ต้องการในการทำ
3. เลือกอุปกรณ์ในการทำ เลือกไหมพรมสีที่ชอบ

4. ทำหัวหมวก เริ่มต้นการทำโดยการขึ้นห่วงในแถวแรกถักโซ่จนครบจำนวน 20 ห่วง แล้วถักเป็นห่วงใหญ่


5. ขึ้นต้นแถวที่ 1 โดยการสอดเข็มเข้าที่ห่วงแล้วคล้องไหมพรมถักจิ้มลงในห่วงแล้วสอดไหมพรมขึ้นมาเป็น1 หลักถักแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ1แถว
และแถวต่อ ๆ ไปจนได้ความยาวเท่ากับหัวของเรา6. ทำตัวหมวก ถักให้หัวหมวกหักลงโดยการจิ้มเข็มลงที่ห่วงโดยที่ไม่คล้องไหมพรมก่อนจิ้มลง แล้วดึงไหมพรมลอดห่วงกลับขึ้นมาตั้งแถวเหมือนเดิม จนได้ความลึกของหมวกตามความพอใจ


7. ทำปีกหมวก โดยการเว้นช่องของห่วงและถักต่อไปเรื่อยๆ จนได้ความกว้างตามความพอใจ

8. ตกแต่งด้วยดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสวยงาม


ผลผลิต (Output)
หมวกที่ได้จากการทำด้วยฝีมือของเราเอง


ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
การถักหมวกประสบผลสำเร็จเป็นไปตามOutput ที่ตั้งไว้ คือ หมวกที่ได้จากการทำด้วยฝีมือของเราเอง เป็นที่พอใจและภูมิใจในผลงานของตนเองและจะพัฒนาการถักหมวกให้ได้หมวกสวยๆและพัฒนาการถักหมวกในลายอื่นๆตามที่เราสนใจต่อไป


วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
1. เพื่อศึกษาระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องทำตามขั้นตอนอย่างมีระบบ ได้แก่ ต้องมีตัวป้อน(Input) คือ คู่มือในการทำและอุปกรณ์ในการทำ มีกระบวนการทำงาน(Process) คือขั้นตอนในการทำงาน มีผลผลิต(Output) คือ หมวกที่ได้จากการทำด้วยฝีมือของเราเอง และมีข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) คือ ผลที่ได้จากการถักหมวก
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้วิธีระบบ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ในขั้นตอนการทำตัวหมวก มีอุปสรรคในการถักเพื่อให้หัวหมวกหักลง
2. ขณะที่ปฏิบัติงานเข็มโครเชต์ทิ่มมือ ทำให้เจ็บและเป็นรอย
3. ในช่วงแรกเส้นของแถวที่ถักมีความแน่นความหลวมไม่สม่ำเสมอทำให้มองดูไม่สวยงาม

วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรค
1. แก้ปัญหาโดยการลดการคล้องไหมพรมก่อนการจิ้มลงที่ห่วง
2. ในการปฏิบัติงานใช้ผ้าพันที่นิ้วมือ เพื่อลดแรงกดจากเข็มโครเชต์
3. ขณะที่ทำใช้การคะเนความตึงความหย่อนของมือในแต่ละครั้งที่ใช้เข็มโครเชต์คล้องไหมพรมและดึงไหมพรมขึ้นตั้งเป็นหลัก เพื่อจะได้มีความสวยงาม

ความรู้ที่ได้รับจากการนำวิธีระบบมาใช้ในการถักหมวก
1. ได้รับความรู้ในการวางแผนปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการหาตัวป้อน (Input) คือ คู่มือในการทำและอุปกรณ์ในการทำ มีกระบวนการทำงาน (Process) คือขั้นตอนในการทำงาน มีผลผลิต(Output) คือ หมวกที่ได้จากการทำด้วยฝีมือของเราเอง และมีข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) คือ ผลที่ได้จากการถักหมวก
2. ได้เรียนรู้การทำงานในแต่ละขั้นตอนด้วยกรปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทำให้ทราบปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการศึกษาจากคู่มือ ผู้รู้และค้นพบด้วยตนเอง
3. ได้เรียนรู้การทำงานและการแบ่งเวลาเพื่อการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
4. ได้ชื่นชมและมีความภูมิใจกับผลงานของตนเอง
5. ได้เรียนรู้การถักและศึกษาลายในการถักเพื่อพัฒนาการถักของตนเองต่อไป
6. ได้เผยแพร่และบอกขั้นตอนในการถักหมวกให้ผู้สนใจได้ทราบ
7. มีผลงานคือหมวกที่ถักด้วยตนเอง สามารถนำมาใช้ได้จริง
.
.
.
.
>>>หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการที่จะฝึกทำการถักหมวกนะคะ ไม่เข้าใจตรงไหนก็ปรึกษาได้นะคะ ยินดีๆ

6 ความคิดเห็น:

 1. ผลงานชิ้นแรกจ้า สำหรับการถักหมวก ภูมิใจ ภูมิใจ

  ตอบลบ
 2. น่าสนใจดีครับ
  ทำยากไหมครับ

  ตอบลบ
 3. เหอๆๆๆ ไม่ยาก ไม่ยาก
  แต่ถักไม่เป็นอ่ะ
  ไม่ให้สอนแต่ให้ถักให้ อิอิ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2552 18:55

  Ammm...
  อยากทำบ้าง
  ช่วยลิงค์สอนไปที่
  wesarat.blogspot.com
  ได้ไหม๊ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 5. เดวจะไปหัดทำ เผื่อจะเปิดกิจการถักหมวกขาย
  มีปัญหาเดวจะปรึกษาผู้รู้

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2553 22:54

  อยากได้เป็นขั้นตอนการทำและแบบภาพการถักโคเซ

  ตอบลบ